Oto przykładowe usługi świadoczone przez Nas:

  • Nasze biure zajmuje się obsługą księgową w zakresie pełnej księgowości osób prawnych (Fundacje, Stowarzyszenia, Spółki handlowe)

  • rozliczanie działalności gospodarczej osób fizycznych (KPiR, ryczałt, karta podatkowa)

  • rozliczenia z ZUS

  • pełna dokumentacja kadrowo-płacowa pracowników

  • WNT, WDT – rozliczanie transakcji z kontrahentami z UE

  • analiza i kontrola rozrachunków oraz płatności (operacje na kontach bankowych)

  • niestandardowe usługi rachunkowo-finansowe zgodnie z umową z klientem

  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUSem

  • pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności

  • Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych usług!